09:47 25/07/2008

Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe buýt không bán hết cổ phần

M.Kiều

1.921.900 cổ phần của Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ôtô buýt đã không được bán hết trong phiên đấu giá tại sàn Hà Nội

1.921.900 cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu của Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ôtô buýt đã không được bán hết trong phiên đấu giá ngày 24/7/2008 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kết thúc phiên đấu giá, chỉ bán được 2.000 cổ phần với giá đấu thành công cao nhất, giá đấu thành công thấp nhất và giá đấu thành công bình quân đạt 10.000 đ/cổ phần.

Có hai nhà đầu tư cá nhân trúng giá với tổng giá trị số cổ phần bán được là 20 triệu đồng. Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: 28/7 – 8/8/2008.