09:46 14/04/2009

Nhà ở công vụ chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu

Hạnh Liên

Thiếu trầm trọng là nhà ở cho giáo viên vùng sâu, vùng xa và cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang

Nhà công vụ ở số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội.
Nhà công vụ ở số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội.
Tổng quỹ nhà ở công vụ hiện chỉ đáp ứng được 20,2% so với nhu cầu của cả nước. Thiếu trầm trọng là nhà ở cho giáo viên vùng sâu, vùng xa và cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, do không có đủ cơ cấu về loại nhà và diện tích, nhiều nơi đã phải bố trí nhà khách, khách sạn thay cho nhà ở công vụ hoặc được bố trí diện tích sử dụng lớn hơn so với tiêu chuẩn gây lãng phí và không đảm bảo điều kiện về công năng, an ninh.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, quỹ nhà ở công vụ hiện nay có tổng diện tích là 315.280 m2 sàn. Trong đó, số lượng biệt thự được bố trí làm nhà ở công vụ là 49 nhà, chiếm 0,8% số lượng nhà ở công vụ. Các biệt thự đều do các cơ quan  Trung ương quản lý. Số lượng căn hộ nhà chung cư được bố trí làm nhà công vụ là 1.092 căn, chiếm 17% số lượng nhà ở công vụ. Hầu hết những loại nhà này đều có chất lượng đảm bảo

Đáng chú ý,  chiếm một tỷ lệ lớn tới 82,2% với 5.285 căn hộ có chất lượng trung bình gồm nhà một tầng nhiều gian được bố trí làm nhà ở công vụ, tập trung với số lượng lớn ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Riêng đối với nhà ở cho giáo viên, hầu hết đều là nhà một tầng (cấp 4) được bố trí rải rác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có chất lượng trung bình kém.

Bộ Xây dựng tính toán, cần phải xây dựng thêm khoảng 3.382.000 m2 sàn để đáp ứng cho khoảng 124.100 người thuộc diện thường xuyên được bố trí nhà ở công vụ.

Cũng theo bộ này, việc quản lý nhà công vụ còn nhiều cái khó. Hầu hết những nhà ở công vụ được xây dựng trong thời gian gần đây đều có hồ sơ nhưng lại chưa cập nhật đầy đủ những thay đổi cần thiết khi sửa chữa, cải tạo.

Đặc biệt, trong thời gian qua, việc xử lý những trường hợp cơi nới, lấn chiếm phần sở hữu chung trong khu nhà ở công vụ chưa được cơ quan quản lý thực hiện triệt để, ảnh hưởng xấu đến những hộ dân khác, đến kiến trúc nhà ở công vụ và cảnh quan đô thị...

Trong khi đó, những loại nhà tiếp quản từ chế độ cũ hoặc được tiếp nhận khi thực hiện chính sách về quản lý nhà đất và nhà ở xây dựng trước năm 1992, do khi giao nhận không có hồ sơ và khi quản lý cũng không thực hiện việc đo vẽ lập lại hồ sơ nên hầu hết là chưa có đầy đủ hồ sơ để quản lý.

Cũng vì không có nhà công vụ nên nhiều đơn vị đã phải bố trí nhà khách, khách sạn thay cho nhà ở công vụ.

Nhiều nhà ở công vụ bố trí cho các đối tượng là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang không đảm bảo được tiêu chuẩn sử dụng cả về diện tích và tiện nghi.

Những nhà công vụ có chất lượng, đảm bảo về an ninh chủ yếu là những nhà ở bố trí cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, có vị trí nằm ở trung tâm chính trị Ba Đình. Phần lớn đây là nhà chung cư, được quy hoạch một khu riêng biệt.

Theo quan điểm của Bộ Xây dựng, để kiểm soát lại toàn bộ quỹ nhà công vụ trên cả nước. kèm theo một hình thức quản lý hiệu quả cần phải có một đề án tổng thể phát triển nhà công vụ.