09:08 01/03/2013

Nhà Trắng từng được cải tạo như thế nào?

Thanh Hải

Tờ Telegraph vừa công bố chùm ảnh hiếm có về đợt cải tạo Nhà Trắng trong thập niên 1950