09:45 28/01/2008

Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá nhanh

Hoài Linh

Ba tuần qua, giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục ở xu thế tăng nhanh đối với USD

So với cùng kỳ năm trước, đồng Nhân dân tệ hiện đã tăng 6,93% đối với USD.
So với cùng kỳ năm trước, đồng Nhân dân tệ hiện đã tăng 6,93% đối với USD.
Ba tuần qua, giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục ở xu thế tăng nhanh đối với USD.

Tại Bắc Kinh, ngày 25/1 lúc mở cửa đồng Nhân dân tệ đạt 7,2350 Nhân dân tệ/USD, tăng 0,77% so với ba tuần trước đó. So với cùng kỳ năm trước, đồng Nhân dân tệ hiện đã tăng 6,93% đối với USD.

Một loạt số liệu kinh tế cho thấy, kinh tế Trung Quốc vẫn đang tăng trưởng quá nóng. Năm 2007, GDP của Trung Quốc tăng kỷ lục 11,5%.

Tính đến cuối năm 2007, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc lên tới 1.530 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2007, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục mới 262,2 tỷ USD, tăng 47,7% so với năm trước. Trong đó thặng dư thương mại của Trung Quốc chủ yếu với Mỹ là 163,3 tỷ USD, tăng 19% và EU là 134,3 tỷ USD, tăng 46%.

Lạm phát ở Trung Quốc cũng là vấn đề nổi cộm, chỉ số giá lương thực, thực phẩm đã tăng với tốc độ hai con số và vẫn tiếp tục tăng.

Để kinh tế Trung Quốc phát triển hài hoà hơn, một biện pháp quan trọng được Chính phủ Trung Quốc tích cực thi hành là tăng giá nhanh đồng Nhân dân tệ. Điều này sẽ khuyến khích nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu để giảm thặng dư thương mại, giảm tốc độ tăng dự trữ ngoại tệ và giảm lạm phát.