15:34 21/06/2011

Nhập siêu tháng 5 không “căng” như dự báo

Anh Quân

Nhập siêu tháng 5 chỉ còn xấp xỉ 1,42 tỷ USD, thấp hơn khoảng 70 triệu USD so với tháng trước

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2011 đạt 7,23 tỷ USD, giảm khoảng 2,7% so với tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu cùng thời kỳ đạt 8,65 tỷ USD, giảm tương ứng 3,1%.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2011 đạt 7,23 tỷ USD, giảm khoảng 2,7% so với tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu cùng thời kỳ đạt 8,65 tỷ USD, giảm tương ứng 3,1%.
Vậy là con số dự báo nhập siêu tháng 5/2011 khoảng 1,7 tỷ USD đã không thành hiện thực. Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 5 đã giảm so với tháng trước đó, nhập siêu cũng thu hẹp hơn.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của tháng qua đạt 7,23 tỷ USD, giảm khoảng 2,7% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu cùng thời kỳ đạt 8,65 tỷ USD, giảm tương ứng 3,1%.

Với kết quả kim ngạch xuất khẩu giảm thấp hơn nhập khẩu, nhập siêu tháng 5/2011 đã thu hẹp lại, chỉ còn xấp xỉ 1,42 tỷ USD, thấp hơn khoảng 70 triệu USD so với tháng trước.

Phải chăng những thay đổi trong quy định về thủ tục xuất nhập khẩu gần đây, liên quan đến điện thoại di động, mỹ phẩm, dược phẩm…, đã có tác động đến kết quả chung cuộc?

Tuy nhiên, sự “nhúc nhắc” trong con số kim ngạch gần đây, có lẽ chưa dễ phân định rõ nên vui hay lo. Đi ngược mong muốn tăng mua ngoại tệ mở rộng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, gây sức ép lên thị trường ngoại hối, diễn biến cán cân thương mại quốc tế đang ở chiều hướng bất lợi hơn so với giai đoạn trước.

Trong ba tháng qua, kim ngạch xuất khẩu đều vượt 7 tỷ USD, nhập khẩu tiến rất sát 9 tỷ USD và nhập siêu đều tăng trên 1,4 tỷ USD, cho thấy các giải pháp được ban hành sau Nghị quyết 11 chưa tác động lớn đến vấn đề nhập siêu, vốn cũng là một trong những nguyên nhân gây mất giá tiền đồng.

Trong khi đó, việc nhập siêu tăng mạnh cũng tác động tiêu cực đến tăng trưởng, vừa trên góc độ giá nguyên liệu đầu vào tăng lên được cho là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, vừa do tiêu dùng và đầu tư trong nước sử dụng nhiều hơn nguồn lực từ bên ngoài.

Với các con số cụ thể, tính đến hết tháng 5/2011, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đã đạt trên 34,5 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tương ứng đạt gần 40,8 tỷ USD và tăng 28%. Con số nhập siêu đến hết tháng 5/2011 đạt gần 6,3 tỷ USD, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2010.

Tính riêng về giá, trong tổng số trên 8,4 tỷ USD kim ngạch tăng thêm của 5 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ, yếu tố giá đóng góp hơn 2,6 tỷ USD. So sánh tương ứng về phía nhập khẩu là 3,1 tỷ USD tăng do giá trong tổng số 9,1 tỷ USD kim ngạch tăng thêm.