09:34 11/03/2013

Nhật Bản hai năm sau thảm họa

Thanh Hải

Vào ngày này 2 năm trước, động đất và sóng thần đã tàn phá đông bắc nước Nhật, giết hại gần 19.000 người