09:17 25/06/2008

Nhật phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với ASEAN

N.Hạnh

Quốc hội Nhật Bản đã chính thức phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Nhật Bản với Hiệp hội Các nước Đông Nam Á

Theo Kyodo, Quốc hội Nhật Bản đã chính thức phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Nhật Bản với Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đây là thỏa thuận tự do thương mại đa phương đầu tiên của Nhật Bản.

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi Nhật Bản và ít nhất một thành viên ASEAN hoàn tất các thủ tục thông qua trong nước. Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ miễn thuế đối với 93% hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN trong vòng mười năm thỏa thuận có hiệu lực.

Trong khi đó, sáu thành viên ASEAN là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan sẽ miễn thuế đối với 90% hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản trong vòng mười năm. Lộ trình miễn giảm thuế sẽ được thực hiện muộn hơn đối với bốn thành viên ASEAN là Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam.

Hiệp định này đã được Hạ viện Nhật Bản do đảng cầm quyền LDP chiếm đa số bỏ phiếu thông qua vào ngày 22/5, nhưng chưa được thượng viện phê chuẩn.

Theo hiến pháp Nhật, các hiệp định quốc tế sẽ tự động được phê chuẩn nếu thượng viện không ra quyết định trong vòng 30 ngày sau khi hạ viện thông qua. Vì vậy, Hiệp định thương mại tự do Nhật - ASEAN đã tự động được phê chuẩn.