22:47 28/02/2010

NHC và VC5 trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2009 của NHC và VC5

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2009 của NHC và VC5.

* Ngày 9/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức còn lại năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX).

Theo đó, ngày 29/3/2010, NHC sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 35%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 3.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp - đường DT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu NHC vào những ngày 8/3, 9/3 và 10/3/2010.

* Ngày 10/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX).

Theo đó, ngày 30/3/2010, VC5 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 1.400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - tầng 2 tòa nhà VIMECO – lô 9E, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VC5 vào những ngày 9/3, 10/3 và 11/3/2010.