09:25 05/07/2007

Nhiệt điện Bà Rịa bán cổ phiếu lần 2

T.Uyên

Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhiệt điện Bà Rịa vào ngày 15/3/2007 có tỷ lệ cổ phần từ chối mua lên tới 39,7%

Theo công bố của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, kết thúc ngày đăng ký và đặt cọc cuối cùng tham gia đấu giá cổ phần Công ty Nhiệt điện Bà Rịa lần 2, có 619 nhà đầu tư tham gia, bao gồm 599 nhà đầu tư và 20 tổ chức.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký là 15.748.500 cổ phần, gấp 3,27 lần so với khối lượng (4.805.236 cổ phần bán ra). Trong đó, các cá nhân đặt mua 3.218.500 cổ phần và tổ chức là 12.530.000 cổ phần.

Được biết, phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhiệt điện Bà Rịa vào ngày 15/3/2007 có tỷ lệ cổ phần từ chối mua lên tới 39,7%.

Giá trúng thầu thành công thấp nhất 62.500 đồng/cổ phần, cao nhất là 40 triệu đồng/cổ phần và giá bình quân đạt 78.528 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá lần 1 có tới 5.569 nhà đầu tư tham gia.