12:15 05/07/2009

Nhiệt điện Ninh Bình được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc

N.Anh

Sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 12.865.500 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
Ngày 3/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 12.865.500 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 128,665 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu gồm: nhà nước nắm giữ 54,76%; cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 45,24%, trụ sở chính đặt tại phường Thanh Bình - thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất điện năng; sản xuất đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng; quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, cơ, công trình kiến trúc nhà máy điện;...

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình công bố tổng doanh thu quý 1/2009 đạt 131,94 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 19,466 tỷ đồng.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua phương án kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 410 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,73 tỷ đồng; chia cổ tức ở mức 10%.