14:03 14/08/2014

Nhiệt điện Phả Lại báo lỗ 50 tỷ đồng trong quý 2

Hà Anh

Quý 2, PPC báo lỗ 50,1 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 196 tỷ - giảm sâu so với cùng kỳ 1.683 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của PPC đạt 2.110,8 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 12,83 tỷ đồng, giảm 96,5% so với cùng kỳ; chi phí tài chính tăng trên 347% từ 43,17 tỷ lên 193,13 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 2 lỗ 117,39 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 683 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế lỗ 50,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 48,33 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của PPC đạt 4.277 tỷ đồng, tăng 17,32% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 196 tỷ và 173,66 tỷ đồng (giảm sâu so với cùng kỳ 1.683 tỷ và 1.302,36 tỷ đồng).

Giải trình về việc quý 2 hợp nhất PPC lỗ 50,1 tỷ so với quý 2/2013 lãi 670,2 tỷ đồng là do sản lượng điện sản xuất của công ty mẹ quý 2 cao hơn sản lượng điện cùng kỳ 2013, tuy nhiên do chi phí sản xuất điện của công ty mẹ trong quý 2  tăng ( giá than, dầu FO đều tăng). Bên cạnh đó, giá bán điện chính thức của công ty mẹ chưa thống nhất được với Công ty mua bán điện và chỉ ghi nhận doanh thu mua bán điện bằng giá tạm tính trên cơ sở thận trọng theo chuẩn kế toán hiện hành cho nên lợi nhuận từ sản xuất điện giảm của công ty mẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty mẹ trong quý 2 lỗ 105,4 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ lãi 334,9 tỷ đồng chủ yếu là trong quý 3, công ty mẹ bị lỗ chênh lệch tỷ giá của khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ cuối kỳ với giá trị lỗ tỷ giá là 155,7 tỷ (quý 2/2013, lãi từ đánh giá lại tỷ giá của công ty là 234,2 tỷ đồng).

Lợi nhuận hợp nhất từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn quý 2/2014 giảm so với cùng kỳ là do doanh thu của các khoản đầu tư tài chính (lãi suất tiền gửi) của công ty mẹ giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động khác trong quý 2/1014 đạt 17,09 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ là do tình hình tiêu thụ sản phẩm khác đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về tình hình công nợ của công ty mẹ, PPC cho biết số dư nợ vay của Hợp đồng dài hạn của EVN (vay lại hợp đồng vay vốn của JBIC) đến thời điểm 30/6/2014 còn lại là 25,99 tỷ JPY, tỷ giá giữa VND/JPY tại ngày 30/6/2014 được dùng làm cơ sở đánh giá lại các khoản nợ có nguồn gốc ngoại tệ do Vietcombank thông báo là 209,46 VND/JPY, tăng so với hồi 31/12/2013 và căn cứ theo quy định hiện thành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá PPC đã hạch toán đầy đủ và ghi nhận trong báo cáo tài chính quý 2/2014.

Được biết, ngày 15/8 tới, PPC sẽ trả cổ tức lần 2 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).