23:37 15/09/2007

Nhiệt điện Phả Lại mua lại 1 triệu cổ phiếu

H.Kỳ

Số tiền dùng để mua cổ phiếu này được trích từ nguồn vốn từ lợi nhuận để lại trong năm 2006

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC), bắt đầu từ 17/9, Công ty sẽ mua lại 1 triệu cổ phiếu của mình theo phương thức khớp để làm cổ phiếu quỹ.

Số tiền dùng để mua cổ phiếu này được trích từ nguồn vốn từ lợi nhuận để lại trong năm 2006. Thời gian thực hiện mua trong vòng 3 tháng.

Được biết, hết quý 2/2007 doanh thu thuần của PPC đạt gần 1.015 tỷ đồng và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2007, doanh thu thuần của PPC đạt gần 2.050 tỷ đồng, tăng tương ứng 17,71% so với cùng kỳ năm 2006.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2007 của PPC đạt hơn 275 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt gần 563 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,7% so với cùng kỳ năm 2006.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007, Công ty dự kiến đạt doanh thu 3.395 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 609 tỷ đồng và tỷ lệ trả cổ tức thấp nhất là 13%.

PPC cũng vừa công bố tạm ứng cổ tức đợt 1/2007, theo đó tỷ lệ cổ tức đợt này là 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/09; ngày đăng ký cuối cùng là 28/09/2007; và ngày thanh toán cổ tức là 19/10/2007.