14:30 05/03/2007

Nhiều bệnh viện công xin cổ phần hóa

Sở Y tế Tp.HCM cho biết một số bệnh viện như Bệnh viện Mắt, Hùng Vương, Nhân Dân 115... đang làm đề án xin được cổ phần hóa

Sở Y tế Tp.HCM cho biết một số bệnh viện như Bệnh viện Mắt, Hùng Vương, Nhân Dân 115... đang làm đề án xin được cổ phần hóa.

Trước đó, Bệnh viện Bình Dân đã được Chính phủ đồng ý cho phép làm thí điểm cổ phần hóa.

Hiện UBND Tp.HCM đã chỉ đạo nghiên cứu kỹ giá trị thương hiệu của bệnh viện và tài sản hiện có để tính đúng, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước...

Dự kiến, việc cổ phần hóa Bệnh viện Bình Dân có thể hoàn tất ngay trong quý I này.