14:59 30/03/2011

Nhiều cổ đông nội bộ bán “chui”, báo cáo muộn

Hà Anh

Cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến AGR, DAG, DTL, ELC, PVD, KSS, PXI... vi phạm công bố thông tin.

Cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến AGR, DAG, DTL, ELC, PVD, KSS, PXI... vi phạm công bố thông tin.

* Ông Lê Văn Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HOSE) đã mua 20.000 cổ phiếu AGR từ ngày 25/02/2011 đến ngày 08/03/2011 nhưng không công bố thông tin. Ngoài ra, Ông Lê Văn Minh đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu AGR chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 3/12/2010.

* Ông Trịnh Văn Toàn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) đã mua 500 cổ phiếu DAG vào ngày 22/02/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Lâm Thị Thanh Nhàn, em bà Lâm Thị Kim Phượng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) đã mua 7.500 cổ phiếu DTL vào ngày 23/02/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Lâm Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DTL chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 4/1/2011.

* Bà Võ Thị Thu Hà, chị ông Võ Quang Hùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã ELC-HOSE) đã bán 1.000 cổ phiếu ELC vào ngày 28/2/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Văn Thị Trinh, con ông Văn Đức Tờng - Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) đã bán 1.200 cổ phiếu PVD vào ngày 22/2/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Bà Vũ Thị Thu, vợ ông Nguyễn Văn Long - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS-HOSE) đã mua 33.000 cổ phiếu và bán 33.000 cổ phiếu KSS từ ngày 10/3/2011 đến ngày 23/3/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Ngô Thị Thu Hoài - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã PXI-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PXI chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 31/12/2010.