06:52 31/10/2012

Nhiều cổ đông nội bộ đã thoái hết vốn tại AGD

Hà Anh

Cổ đông AGD đã thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện và mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu AGD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu AGD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Gò Đàng (mã AGD-HOSE) công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Cụ thể, bà Trương Thị Thúy - thành viên Ban kiểm soát đã bán hết 5.340 cổ phiếu; ông Trần Ngọc Sơn - Phó Ban kiểm soát đã bán hết 830 cổ phiếu; bà Trần Thị Phương Thảo, người có liên quan đến ông Trần Ngọc Sơn đã bán hết 600 cổ phiếu; ông Nguyễn Công Bình - Trưởng ban kiểm soát đã bán hết 1.036 cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, người có liên quan với ông Nguyễn Công Bình, đã bán hết 750 cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Kim Hường, chị gái ông Nguyễn Văn Đạo - Tổng giám đốc, đã bán hết 1.852 cổ phiếu; bà Lê Thị Thanh Trúc - Phó tổng giám đốc, bán hết 3.751 cổ phiếu; ông Lê Võ Bá Trực, em của bà Lê Thị Thanh Trúc, đã bán hết 1.500 cổ phiếu.

Các giao dịch trên được thực hiện từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2012 theo phương thức khớp lệnh.

Trước đó, Đại hội cổ đông bất thường của AGD ngày 5/10 đã thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện 12 triệu cổ phiếu và mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời thông qua phương án chào bán riêng lẻ từ 6 triệu đến 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/10, giá cổ phiếu AGD giảm 1.900 đồng xuống còn 48.100 đồng/cổ phiếu.