19:45 08/06/2010

Nhiều công trình kỷ niệm Đại lễ Thăng Long chậm tiến độ

Anh Quân

Nguyên nhân chậm được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nêu, chủ yếu do khâu giải phóng mặt bằng, thay đổi trong đầu tư

Keangnam Landmark Tower, một trong các công trình khuyến khích hoàn thành vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
Keangnam Landmark Tower, một trong các công trình khuyến khích hoàn thành vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, trong hầu hết các nhóm công trình, dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đều có hiện tượng chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do khâu giải phóng mặt bằng, thay đổi trong đầu tư…

Cụ thể, trong nhóm 34 công trình phải hoàn thành để kỷ niệm Đại lễ, có 8 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 18 công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10/10 năm nay, 7 công trình có thể sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2010, và 1 công trình không có khả năng hoàn thành do vưỡng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Tương tự, trong nhóm 5 công trình khởi công chào mừng kỷ niệm, có 1 công trình đã khởi công từ năm 2009, 2 công trình dự kiến sẽ khởi công trong năm 2010 trước dịp Đại lễ, và 2 công trình chưa khởi công được do dự án đang trong quá trình xem xét lại cơ chế đầu tư.

Trong nhóm 6 công trình thuộc diện khuyến khích hoàn thành vào dịp này, có 5 công trình đang triển khai xây dựng, trong đó có 3 công trình đã cơ bản hoàn thành, có 1 công trình chậm lại do mới chọn được nhà đầu tư thay thế.

Cuối cùng, trong nhóm 20 công trình thuộc hiện đẩy nhanh tiến độ, chỉ có 1 công trình đã cơ bản hoàn thành; 3 công trình dự kiến sẽ hoàn thành; 8 công trình đang tập trung triển khai xây dựng; 6 công trình mới hoàn thành thủ tục, đủ điều kiện khởi công; và 2 công trình dự báo chưa đủ các điều kiện để khởi công.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nguyên nhân các dự án chậm tiến độ là do năng lực triển khai nhiệm vụ của chủ đầu tư còn hạn chế, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc về đền bù. Ngoài ra, đối với một số công trình đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật, chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm…

Cũng cơ quan lập báo cáo cho biết, nhiều công trình văn hóa phi vật thể cũng đã được triển khai theo đúng tiến độ như hồ sơ bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê, Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được công nhận là di sản tư liệu thế giới; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt…