16:27 24/07/2012

Nhiều công ty chứng khoán giảm lãi suất margin

Tùy Phong

BVSC và BSC đồng loạt giảm 1% lãi suất chứng khoán giao dịch ký quỹ (margin) cho các nhà đầu tư

Với mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm hiện nay, có thể trong thời gian tới sẽ có thêm các công ty chứng khoán giảm lãi suất cho nhà đầu tư.
Với mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm hiện nay, có thể trong thời gian tới sẽ có thêm các công ty chứng khoán giảm lãi suất cho nhà đầu tư.
Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) thông báo giảm 1% lãi suất giao dịch ký quỹ (margin) cho các nhà đầu tư.

Theo quyết định của ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc BVSC, từ ngày 23/7, BVSC áp dụng mức lãi suất mới cho dịch vụ giao dịch ký quỹ là 17,5%/năm và dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là 17%/năm.

Như vậy, BVSC đã giảm 1% lãi suất cho dịch vụ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán so với mức lãi suất tương ứng được áp dụng từ 21/5 là 18,5%/năm và 18%/năm.

Cùng với mức giảm 1%, BSC thông báo lãi suất giao dịch ký quỹ tại BSC được điều chỉnh giảm từ 19%/năm xuống còn 18%/năm.

Thời gian được BSC áp dụng từ 1 - 31/7 với danh sách 147 mã chứng khoán với tỷ lệ ký quỹ ban đầu từ 60 - 70%.

Trước đó, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) thông báo giảm 0,005% với lãi suất vay ký quỹ  và lãi suất ứng trước, gồm ứng trước tiền bán chứng khoán và ứng trước tiền cổ tức.

Cụ thể lãi suất margin mới là 0,05%/ngày/tổng số tiền vay ký quỹ so với lãi suất cũ 0,055%/ngày và lãi suất ứng trước 0,05%/ngày/tổng số tiền ứng trước, mức cũ 0,055%/ngày/tổng số tiền ứng trước.

Với mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm hiện nay, có thể trong thời gian tới sẽ có thêm các công ty chứng khoán giảm lãi suất cho nhà đầu tư.