13:28 23/08/2012

Nhiều công ty chứng khoán ngừng cho vay margin cổ phiếu ACB, EIB, STB

Thu Thủy

Nhiều công ty chứng khoán đã quyết định loại, hoặc giảm tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ đối với nhiều cổ phiếu ngân hàng

Cả ba công ty chứng khoán đều không nêu rõ nguyên nhân dẫn tới những quyết định cắt và giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ.
Cả ba công ty chứng khoán đều không nêu rõ nguyên nhân dẫn tới những quyết định cắt và giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ.
Nhiều công ty chứng khoán đã quyết định loại, hoặc giảm tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ đối với nhiều cổ phiếu ngân hàng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) thông báo đưa cổ phiếu ngân hàng ACB, EIB, STB và cổ phiếu MSN ra khỏi danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FPTS kể từ ngày 23/8.

Tương tự, tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), từ 22/8, công ty này loại các cổ phiếu ACB, EIB, STB và PVX ra khỏi danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ.

Trong một quyết định khác, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đã thông báo điều chỉnh tỷ lệ giải ngân các mã cổ phiếu ngân hàng trong danh mục dịch vụ tài chính.

Theo đó, tỷ lệ giải ngân mới áp dụng cho giao dịch ký quỹ cổ phiếu ACB giảm từ 40% xuống 20%. Các cổ phiếu CTG, EIB, STB, VCB đều áp dụng tỷ lệ cho vay xuống còn 30%, từ mức 40-60% trước đó.

Cả ba công ty chứng khoán đều không nêu rõ nguyên nhân dẫn tới những quyết định trên.