09:40 03/03/2007

Nhiều điểm đáng chú ý trong Chương trình hành động của Chính phủ

Hàn Ngọc

Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế, chính sách cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hiệu quả hơn vào thị trường bất động sản

Sẽ tiến hành xây dựng phương án và lộ trình thực hiện giá giao đất và giá thuê đất theo cơ chế thị trường - Ảnh: Việt Tuấn.
Sẽ tiến hành xây dựng phương án và lộ trình thực hiện giá giao đất và giá thuê đất theo cơ chế thị trường - Ảnh: Việt Tuấn.
Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế, chính sách cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hiệu quả hơn vào thị trường bất động sản.

Đó là một trong những nội dung được nêu ra tại chương trình hành động của Chính phủ vừa được ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2007/NQ-CP.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ xây dựng phương án và lộ trình thực hiện giá giao đất và giá thuê đất theo cơ chế thị trường, bao gồm cả giá thuê đất của doanh nghiệp nhà nước.

Tại chương trình hành động này, Chính phủ cũng nêu lên những nhiệm vụ tăng cường truyền thông về WTO như sử dụng đa dạng các kênh thông tin và các phương tiện truyền thông, các lớp tập huấn để phổ biến các cơ hội, thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như nội dung các cam kết cụ thể cho các đối tượng có liên quan.

Chính phủ cũng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết gia nhập và các nghĩa vụ khác của Việt Nam trong WTO; xác định các nội dung cam kết có thể thực hiện trực tiếp và các nội dung cần phải nội luật hóa để xây dựng chương trình sửa đổi các luật, pháp lệnh và các văn bản dưới luật liên quan.

Cùng với Chính phủ, các cơ quan Bộ, ngành cũng sẽ tiến hành rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, loại bỏ những quy định chồng chéo, không phù hợp với cam kết; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể, bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho mọi chủ thể tham gia thị trường.

Chính phủ cũng sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư và phát triển sản phẩm phù hợp với quy định của WTO thay cho các biện pháp trợ cấp xuất khẩu; hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với các quy định quốc tế để bảo vệ thị trường nội địa và người tiêu dùng. 

Cũng theo chương trình hành động, với ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập, Chính phủ sẽ xây dựng đề án chuyển đổi Ngân hàng Nhà nước trở thành Ngân hàng Trung ương, bảo đảm tính độc lập trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường.

Việc gia nhập WTO được dự báo chắc chắn sẽ tạo nên những biến đổi mạnh mẽ tại thị trường tài chính. Do đó, chương trình hành động của Chính phủ nêu rõ định hướng phát triển toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng, đa dạng về sở hữu, về loại hình tổ chức tín dụng, có quy mô hoạt động lớn và tài chính lành mạnh; tạo tiền đề vững chắc để hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới…