11:25 15/05/2013

Nhiều doanh nghiệp niêm yết thay đổi nhân sự chủ chốt

Hà Anh

PVE, PVS, KDC, NBB, PAN... công bố thông tin thay đổi nhân sự

Diễn biến giá cổ phiếu PVE trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVE trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố nhiều doanh nghiệp niêm yết thay đổi nhân sự chủ chốt.

* Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVE-HNX) bổ nhiệm ông Trương Việt Phương giữ chức Phó tổng công ty, kể từ ngày 15/5/2013.

* Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Hoan giữ chức Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 10/5/2013.

* Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông báo ông Foo Woh Seng thôi giữ chức Phó tổng giám đốc, từ ngày 10/5 theo nguyện vọng cá nhân.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) công bố thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2010-2015 của công ty gồm ông Hoàng Hữu Tương và bà Nguyễn Thị Cát Tiên.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) công bố bầu ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Nguyễn Thị Trà My - thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các vấn đề nhân sự, lương thưởng; ông Michael Louis Roesn giữ chức Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Khải giữ chức Phó tổng giám đốc, nhiệm kỳ 2013 - 2017.

* Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) thông báo ông Nguyễn Đình Bình là người được công ty ủy quyền là người công bố thông tin của công ty thay cho bà Phạm Thị Thu Nga - Kế toán trưởng và ông Đoàn Ngọc Long - Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 15/5/2013.

* Công ty Cổ phần Đá Spilít (mã SPI-HNX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Spilit của ông Trần Quế Lâm từ ngày 8/5/2013.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) thông báo ông Hoàng Đại Lợi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành công ty thay thế ông Đinh Quang Tuấn, kể từ ngày 3/5/2013.

* Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (mã TET-HNX) thông báo ông Nguyễn Như Lâm thôi làm người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp.

* Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) bầu ông Phạm Ngọc Thao là Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Đinh Hữu Trung - Trưởng Ban kiểm soát; ông Nguyễn Xuân Minh - Phó tổng giám đốc giữ chức quyền Tổng giám đốc; ông Đặng Xuân Phúc - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty; ông Lê Quang Nhự, ông Nguyễn Văn Sở giữ chức Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Dịch - Trưởng phòng tài chính kế toán.

* Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (mã PGT-HNX) thông báo thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: ông Vũ Hồng Khánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; các ủy viên Hội đồng Quản trị gồm: ông Bùi Văn Thành; ông Ngô Quý Dũng; ông Nguyễn Xuân Thái; ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Ngọc Minh.

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: Ông Doãn Duy Đạo - Trưởng ban kiểm soát; hai thành viên Ban kiểm soát gồm: ông Lê Minh Bổn và ông Trịnh Văn Tâm;

Ban Giám đốc công ty gồm: ông Phạm Chí Dũng tiếp tục giữ chức Giám đốc công ty và ông Lê Đình Nam tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc công ty; và bà Nguyễn Thị Thủy tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng  công ty.