11:20 29/05/2013

Nhiều doanh nghiệp niêm yết thay đổi nhân sự

Hà Anh

KBC, DLG, LM8, VHG, HAS, DIC....vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố nhiều doanh nghiệp niêm yết thay đổi nhân sự chủ chốt.

* Tổng công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Chung Trí Phong.

*Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Võ Châu Hoàng và Hồ Minh Thành; bầu ông Phạm Anh Hùng và ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị; Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát; ông Dương Hoài Thuận - thành viên Ban kiểm soát; bổ nhiệm ông Lê Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Văn Nguyên - thành viên Ban kiểm soát, kể từ ngày 25/5/2013.

*Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Phạm Văn Văn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 1/6/2013.

*Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Huỳnh Tấn Chung; miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Kế toán trưởng công ty; Bổ nhiệm ông Trần Xuân Hiếu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện pháp luật, giữ chức vụ Tổng giám đốc; bổ nhiệm ông Lê Khiếu Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng và là người công bố thông tin của công ty.

Cử ông Trần Xuân Hiếu là người đại diện phần vốn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam; Cử ông Trần Xuân Hiếu là người đại diện phần vốn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tạiCông ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Việt Hàn.

* Công ty Cổ phần Hacisco (mã HAS-HOSE) công bố thông tin tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức Tổng giám đốc, thời hạn bổ nhiệm là 24 tháng, nhiệm kỳ 2013-2015.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và bổ nhiệm bà Lê Thúy Nga giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính - kế toán, kể từ ngày 1/6/2013.

* Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) bầu ông Nguyễn Thái Học làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bầu ông Hà Thị Thanh Châu làm Trưởng Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2013-2017.

* Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) thông báo ông Vũ Đình Dũng thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và chuyển công tác về Công ty Cổ phần Licogi 166, từ ngày 1/6/2013.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) thông báo ông Nguyễn Văn Tiến – Giám đốc Ban Kỹ thuật công nghệ Tổng công ty Sông Đà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà thay ông Nguyễn Văn Thắng chuyển đổi nhận nhiệm vụ mới; Ông Lê Minh Quyết – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà thay bà Đinh Thị Nở về nghỉ chế độ.