07:58 12/11/2014

Nhiều doanh nghiệp thanh toán cổ tức

Hà Anh

BMP, LHC, CLC, HQC, DNM, BBC, PXA, SFI, DAE và SMT thông báo chốt dah sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu BMP trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BMP trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
BMP, LHC, CLC, HQC, DNM, BBC, PXA, SFI, DAE và SMT thông báo chốt dah sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 28/11/2014, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2014.

* Ngày 28/11/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) trả cổ tức lần 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2014.

* Ngày 16/12/2014, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2014.

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2014.

* Ngày 01/12/2014, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2014.

* Ngày 12/12/2014, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2014.

* Ngày 19/12/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã PXA-HNX) trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2014.

* Ngày 02/12/2014, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) chia tạm ứng đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2014.

* Ngày 22/12/2014, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp Đà Nẵng (mã DAE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2014.

* Ngày 15/12/2014, Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2014.