16:57 01/12/2013

Nhiều doanh nghiệp thông báo trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

BMC, STB, VNR, SGC, PVD, VCF, VSH, HU3, TIX và DPR thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
BMC, STB, VNR, SGC, PVD, VCF, VSH, HU3, TIX và DPR thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 19/12/2013, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phần nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/12/2013.

* Ngày 16/12/2013, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/12/2013.

* Ngày 23/01/2014, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/12/2013.

* Ngày 27/12/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/12/2013.

* Ngày 16/12/2013, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/12/2013.

* Ngày 18/12/2013, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (mã VCF-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/12/2013

* Ngày 27/12/2013, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã VSH-HOSE) trả cổ tức năm đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/12/2013.

* Ngày 31/12/2013, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/12/2013.

* Ngày 26/12/2013, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/12/2013.

* Ngày 25/12/2013, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ: 15% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2013.