15:15 23/11/2012

Nhiều kênh nước ngoài chưa phải ngừng phát sóng ở Việt Nam

Thủy Diệu

Kênh truyền hình nước ngoài không có giấy phép biên tập sẽ vẫn được cung cấp dịch vụ đến 15/5/2013

CNN là một trong những kênh truyền hình nước ngoài chưa được cấp giấy phép biên tập.
CNN là một trong những kênh truyền hình nước ngoài chưa được cấp giấy phép biên tập.
Theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg, sau ngày 15/11/2012, các kênh truyền hình nước ngoài không có giấy phép biên tập sẽ phải ngừng cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

Tuy nhiên, xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý gia hạn thực hiện việc biên tập, biên dịch đến 15/5/2013 đối với tất cả các kênh truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình trả tiền.

Như vậy, những kênh chưa có giấy phép biên tập trước thời điểm 15/11 vẫn được tiếp tục cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế ở Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm của các nước trong việc quản lý các kênh truyền hình nước ngoài; làm rõ tác động tích cực và bất lợi của việc yêu cầu biên tập, biên dịch đối với tất cả các kênh nước ngoài ở Việt Nam. 

Tính đến ngày 9/11/2012, mới chỉ có 16/75 kênh truyền hình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam được cấp giấy phép biên tập. Như vậy, nếu căn cứ vào quyết định số 20, gần 60 kênh còn lại phải ngừng phát sóng trong thời gian tới.