17:28 21/12/2010

Nhiều ngân hàng ngoại tăng mạnh vốn

Thùy Duyên

Nhiều ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cùng tăng mạnh vốn được cấp, theo nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước đưa ra chiều nay

Đây là một dòng chảy ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước đề cập đến trong bản tin mới đây.
Đây là một dòng chảy ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước đề cập đến trong bản tin mới đây.
Nhiều ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cùng tăng mạnh vốn được cấp, theo nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước đưa ra chiều nay (21/12).

Website Ngân hàng Nhà nước vừa có bản tin cho biết Thống đốc vừa có các văn bản số 9915, 9916, 9920, 9921/NHNN –TTGSNH về việc tăng vốn được cấp của một số ngân hàng.

Qua nội dung những văn bản trên, vốn được cấp của những thành viên trong danh sách đều tăng mạnh.

Cụ thể, mức vốn được cấp của Ngân hàng Huanan Commercial Bank Ltd., Chi nhánh Tp.HCM là từ 15 triệu USD lên 65 triệu USD; Ngân hàng Thương mại Chinatrust Chi nhánh Tp.HCM từ 15 triệu USD lên 50 triệu USD.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. - Chi nhánh Tp.HCM tăng vốn được cấp từ 15 triệu USD lên 133,5 triệu USD và Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. - Chi nhánh Hà Nội được tăng vốn được cấp từ 15 triệu USD lên 133,5 triệu USD.

Các ngân hàng nêu trên có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp như đã được chấp thuận và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, liên quan đến các dòng chảy ngoại tệ vào Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh đến việc các ngân hàng nước ngoài tích cực chuyển vốn vào và giải ngân để thực hiện quy định về vốn pháp định.