14:32 05/02/2009

Nhiều ngành được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp 2009

Thúy Nhung

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2009

Việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.
Việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2009.

Theo đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của một số ngành nghề như: sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn; xây dựng, lắp đặt; dịch vụ du lịch; kinh doanh lương thực; kinh doanh phân bón... sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được, thì số thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động kinh doanh được gia hạn với tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng quý.

Số thuế của quý 1/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/1/2010; số thuế của quý 2/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/4/2010; số thuế của quý 3/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/7/2010; số thuế của quý 4/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính cho biết: việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Thông tư này được áp dụng từ kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2009.