15:57 19/10/2012

Nhiều “ông lớn” hội ngộ tại Mobile Vietnam 2012

Thủy Diệu

Sự kiện chuyên ngành đầu tiên về di động mang tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam

<br>
<br>