11:34 03/06/2015

Nhiều quỹ đầu tư muốn rút hết vốn khỏi MBB

Hà Anh

MB Capital đăng ký bán hết 200.000 cổ phiếu, trong khi quỹ VTF và quỹ JAMBF đăng ký bán lần lượt hơn 2,75 triệu cổ phiếu và 20.000 cổ phiếu

Giao dịch tại MBB.<br><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
Giao dịch tại MBB.<br><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng MBB.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) đăng ký bán hết 200.000 cổ phiếu, chiếm 0,017% vốn điều lệ. Đồng thời, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam (VTF) đăng ký bán hết 2.745.990 cổ phiếu, chiếm 0,237% vốn điều lệ tại MBB.

Giao dịch của hai tổ chức này sẽ được thực hiện từ ngày 3/6 - 2/7/2015 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, một quỹ đầu tư khác thuộc MB Capital là Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) cũng đã đăng ký bán hết 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,0017% vốn điều lệ. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 2/6 - 1/7/2015, nhằm cơ cấu danh mục.

Được biết, MB Capital là đơn vị quản lý quỹ VTF và quỹ JAMBF. Công ty này do bà Nguyễn Minh Châu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện bà Châu đồng thời cũng giữ chức Phó tổng giám đốc MBB và nắm hơn 202.000 cổ phiếu MBB, chiếm 0,017%.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2015, tổng lợi nhuận trước dự phòng quý 1 đạt 2.281 tỷ đồng. Tuy nhiên dự phòng rủi ro tăng vọt gấp hơn 2 lần lên gần 763 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 797 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thế là 620 tỷ đồng (giảm 2,5% so với cùng kỳ), trong đó lợi nhuận sau thuế của riêng ngân hàng là 619 tỷ đồng.