12:20 27/07/2010

Nhiều sản phẩm cơ khí có thuế suất nhập khẩu 0%

Mức thuế nhập khẩu ưu đãi được áp dụng đối với nhiều loại vật tư, linh kiện thuộc danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm

Vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất các thiết bị nâng hạ được ưu đãi thuế.
Vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất các thiết bị nâng hạ được ưu đãi thuế.
Các vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất các thiết bị nâng hạ như cổng trục 50 tấn trở lên, cẩu chân đế từ 30 tấn trở lên, cần trục từ 10 tấn trở lên, cẩu bánh xích từ 50 tấn trở lên, cẩu bánh lốp chân cứng từ 50 tấn trở lên, cẩu trên tàu biển từ 20 tấn trở lên, cẩu tháp từ 5 tấn trở lên được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%.

Mức thuế nhập khẩu ưu đãi này (0%) cũng được áp dụng đối với các loại đầu máy diezel công suất từ 800 mã lực trở lên; sản xuất phôi thép đúc, rèn hợp kim cao có trọng lượng từ 1,5 tấn trở lên (dùng trong công nghệ chế tạo máy); thép đóng tàu thủy; các loại máy canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến các sản phầm nông nghiệp - ngư nghiệp, các kho bảo quản phục vụ xuất khẩu...

Doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc uỷ thác nhập khẩu) linh kiện, vật tư sản xuất thiết bị nâng hạ phải có xác nhận của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm là loại hình doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng cơ khí trọng điểm.

Doanh nghiệp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu cam kết sử dụng đúng mục đích linh kiện, phụ tùng sản xuất thiết bị nâng hạ để sản xuất thiết bị nâng hạ. Các trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc sử dụng không đúng mục đích để sản xuất thiết bị nâng hạ thì các linh kiện, vật tư nhập khẩu này được áp dụng theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu với cơ quan Hải quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/3/2009 và áp dụng đến hết ngày 31/12/2015.

Ngọc Hà (Chinhphu.vn)