16:38 06/07/2016

Nhiều sếp SCIC nhận thu nhập trên 1 tỷ đồng

Kiều Châu

So với một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, mức thu nhập của lãnh đạo và nhân viên SCIC cao hơn nhiều

Năm 2016, SCIC đã đặt kế hoạch doanh thu 12.528 tỷ đồng, lợi nhuận trước
 thuế đạt 8.414 tỷ đồng, trong đó lãi cổ tức là 4.428 tỷ đồng.
Năm 2016, SCIC đã đặt kế hoạch doanh thu 12.528 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.414 tỷ đồng, trong đó lãi cổ tức là 4.428 tỷ đồng.
Báo cáo quản trị của Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) năm 2015 vừa công bố cho thấy bình quân thu nhập của lãnh đạo và nhân viên tại đây khá cao so với mặt bằng chung khối doanh nghiệp Nhà nước.

Cụ thể, 6 lãnh đạo chủ chốt của công ty có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Cụ thể, năm 2015, ông Lại Văn Đạo - Tổng giám đốc SCIC nhận về hơn 1,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân mỗi tháng của ông Đạo là 119 triệu đồng.

Bốn Phó tổng giám đốc, gồm: ông Lê Song Lai, ông Hoàng Nguyên Học, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Nhữ Thị Hồng Liên cũng nhận về mỗi người gần 1,3 tỷ đồng năm 2015. Trong khi đó, Kiểm soát viên Nguyễn Quốc Trị cũng nhận về gần 1,1 tỷ đồng.

Một số nhân sự chủ chốt khác như Phó tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hiển và Kiểm soát viên Bùi Đức Long lần lượt có thu nhập 681 triệu và 713 triệu đồng năm 2015.

Theo báo cáo tài chính, năm 2015, SCIC chi tới 121 tỷ đồng để trả chi phí cho nhân viên, trong đó chi phí cho các cấp quản lý là 71,7 tỷ đồng còn nhân viên là 49,3 tỷ đồng - tăng mạnh so với năm 2014. Chi phí nhân viên bao gồm lương và các khoản trợ cấp khác.

Với số nhân viên khoảng 273 người, ước tính chi phí cho một nhân viên của SCIC lên tới 37 triệu đồng/tháng. Năm 2014, thu nhập của nhân viên cũng đạt 30,4 triệu đồng/tháng.

Năm 2016, SCIC đã đặt kế hoạch doanh thu 12.528 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.414 tỷ đồng, trong đó lãi cổ tức là 4.428 tỷ đồng.

Mới đây, công ty cũng công bố kế hoạch bán vốn năm 2016. Hiện SCIC đang trình Chính phủ kế hoạch bán vốn tại Vinamilk, FPT Telecom, Bảo hiểm Bảo Minh, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong…và chưa được phê duyệt. Tính đến cuối năm 2015, SCIC còn nắm giữ vốn tại 197 doanh nghiệp với tổng các khoản đầu tư là 19.740 tỷ đồng.