11:31 30/08/2017

Nhiều thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Nhà nước

Nhật Nam

Loạt nhân sự cấp vụ trưởng tại Ngân hàng Nhà nước vừa có những thay đổi

Một năm rưỡi sau nhiệm kỳ mới, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang kiện toàn bộ máy.<br>
Một năm rưỡi sau nhiệm kỳ mới, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang kiện toàn bộ máy.<br>
Ngày 29/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục công bố quyết định của Thống đốc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp vụ, cục.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm, Giám đốc Sở Giao dịch sang giữ chức Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ kể từ ngày 1/9/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lâm là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Cùng đó, Thống đốc có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Vân Anh, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối sang giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch kể từ ngày 1/9/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Vân Anh là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Trước đó, ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố nhân sự mới ở vị trí lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, điều chuyển và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà từ vị trí Phó tổng giám đốc Vietcombank sang giữ chức Vụ trưởng; điều động và bổ nhiệm ông Tô Huy Vũ, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê.

Đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng có thay đổi nhân sự: ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), được điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; ngược lại, ông Nguyễn Tiến Đông được điều chuyển từ vị trí Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế sang làm Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC.