11:15 25/10/2011

NHS vượt gần 40% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Kết thúc 9 tháng, NHS công bố lợi nhuận sau thuế đạt 68,6 tỷ đồng, EPS đạt 8.469 đồng và vượt gần 40% kế hoạch lợi nhuận năm

Diễn biến giá cổ phiếu NHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu NHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, riêng quý 3, doanh thu thuần của NHS đạt 297,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 64 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 63,3 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 64,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 48,2 tỷ đồng, EPS đạt 5.959 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của NHS đạt 741,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 68,6 tỷ đồng, EPS đạt 8.469 đồng.

NHS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 này đạt 68,6 tỷ đồng tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước (40,1 tỷ đồng) là do hoàn nhập dự phòng đầu tư cổ phiếu STB.

Tính đến 30/9, tổng các khoản đầu tư dài hạn của NHS là 113 tỷ đồng, trong đó hơn 5,1 triệu cổ phiếu STB, với giá trị là 78 tỷ đồng; 5 triệu cổ phiếu BHS với tổng giá trị là 74 triệu đồng; 500.000 cổ phiếu SCR với giá trị 15,5 tỷ đồng; dự phòng giảm giá là 14,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 108,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với hồi đầu năm (49,2 tỷ đồng).

Năm 2011, NHS dự kiến doanh thu thuần đạt 637,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 65 tỷ đồng; cổ tức 30%. Như vậy, công ty đã vượt gần 40% kế hoạch lợi nhuận năm.