10:33 28/12/2007

Nhựa Hà Nội bán hết cổ phần

M.Kiều

1.122.800 cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhựa Hà Nội đã được bán hết

1.122.800 cổ phần với giá khởi điểm 10.300 đồng/cổ phiếu của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhựa Hà Nội đã bán hết trong phiên đấu giá ngày 27/12/2007 tại sàn Hà Nội.

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá đấu thành công cao nhất đạt được là 38.600 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất đạt 25.200 đồng/cổ phần, giá đấu thành bình quân là 30.017 đồng/cổ phần.

Có 44 nhà đầu tư trúng giá (2 tổ chức và 42 cá nhân) trong tổng số 419 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, với tổng khối lượng đăng ký mua là 7.635.800 cổ phần.