09:17 08/04/2008

Nhựa Hà Nội đấu giá lần 2 vẫn không bán hết cổ phần

M.Kiều

397.000 cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhựa Hà Nội đã không được bán hết trong phiên đấu giá lần 2

397.000 cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhựa Hà Nội đã không được bán hết trong phiên đấu giá lần 2, vào sáng 7/4/2008 tại sàn Hà Nội.

Kết thúc phiên đấu giá, chỉ có 109.000 cổ phần được bán với giá đấu thành công duy nhất đạt 25.200 đ/cổ phần (bằng đúng giá khởi điểm và giá đấu thành công bình quân cũng chỉ là 25.200 đ/cổ phần.

Có 7 nhà đầu tư trúng giá với tổng giá trị số cổ phần bán được là 2.746.800.000 đồng. Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: từ 8/4 - 21/4/2008.