09:21 25/04/2008

Nhựa Rạng Đông bị phạt 20 triệu đồng

H.Vũ

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông bị phạt 20 triệu đồng do đã chào bán chứng khoán sai quy định

Ngày 23/4/2008, Chánh thanh tra Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 41/QĐ-TT xử phạt đối với Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông do đã chào bán chứng khoán sai quy định.

Theo đó, mức xử phạt bằng tiền mà Nhựa Rạng Đông sẽ phải chịu là 20 triệu đồng.

Được biết, trong thời gian từ tháng 4 - 5/2007, Công ty này đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 82,48 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.