06:34 17/07/2008

Nhựa Sài Gòn sẽ niêm yết trên sàn Hà Nội

Bắc Hà

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn sẽ niêm yết 3.500.000 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 35 tỷ đồng

Ngày 16/7/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic) được niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn sẽ niêm yết 3.500.000 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 35 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty bao gồm nhà đầu tư nước ngoài chiếm 14,29%, cổ đông chiến lược chiếm 28,58% và cổ đông ngoài công ty chiếm 20,18%; phần còn lại thuộc về cổ đông sáng lập và nhân viên. Dự kiến, tổng vốn đầu tư của Saplastic sẽ tăng luỹ tiến từ năm 2008 là 100 tỷ đồng và năm 2009 là 200 tỷ đồng.

Trụ sở công ty đặt tại: Lô II - 2B, cụm V, nhóm CN II, đường số 10, Khu Công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Được biết, ngành nghề kinh doanh của công ty là sản xuất bao bì màng ghép phức hợp, bao bì nhựa, bao bì giấy cao cấp và bao bì kim loại; kinh doanh nguyên liệu bao bì nhựa, bao bì giấy, kim loại và thiết bị máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành in, ngành sản xuất bao bì.