10:32 30/01/2008

Nhựa Tân Đại Hưng mua lại 1 triệu cổ phiếu TPC

H.Vũ

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố việc mua lại 1 triệu cổ phiếu TPC làm cổ phiếu quỹ

Ngày 29/1/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) công bố việc mua lại 1 triệu cổ phiếu TPC làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, công ty sẽ uỷ quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB mua lại 1 triệu cổ phiếu TPC lấy từ nguồn vốn thặng dư của công ty (50 tỷ đồng). Ngày bắt đầu giao dịch: 12/2/2008. Ngày kết thúc giao dịch: 11/5/2008. Phương thức giao dịch: khớp lệnh theo giá thị trường.

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có vốn điều lệ 104 tỷ đồng, được biết đến trong các lĩnh vực: sản xuất, mua bán bao bì nhựa PP, PE, PET; sản xuất, chế biến sản phẩm cao su; mua bán sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành công nông lâm ngư nghiệp...