14:55 07/08/2013

Những bằng sáng chế độc đáo kiểu Apple

Thanh Hải

Mặc dù chưa được đưa vào sản xuất thực tế, song những bằng sáng chế này của Apple đã cho thấy tính độc đáo và khác biệt