11:57 23/04/2013

Những bức ảnh đáng sợ về môi trường trái đất

Thanh Hải

Mặc dù nhiều cảnh báo và hành động đã được đưa ra, song môi trường trái đất vẫn đang tiếp tục bị hủy hoại