11:28 10/08/2016

Những bức ảnh về quan hệ “chủ-tớ” ở Nga

Bình Minh

Nga được xem là quốc gia có sự bất bình đẳng kinh tế lớn hơn bất kỳ một cường quốc nào khác trên thế giới