11:33 21/05/2013

Những “chiêu” quảng cáo độc đáo của doanh nghiệp nhỏ

Hoài Phương

Trang CNBC giới thiệu một số cách quảng cáo tiết kiệm chi phí mà lại ấn tượng của các doanh nghiệp nhỏ