11:43 28/12/2013

Những chuyện lạ chỉ có ở Trung Quốc (2)

Tâm Anh

Theo trang Business Insider, cùng với sự đi lên của nền kinh tế, ở Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều "sự lạ"