17:02 28/05/2014

Những công trình nổi tiếng thế giới bị “nhái” ở Trung Quốc

Diệp Vũ

16 công trình nổi tiếng của thế giới bị Trung Quốc sao chép “không thương tiếc”, trang Business Insider giới thiệu