18:08 07/03/2016

Những công ty sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới

Thăng Điệp

Danh sách những công ty, tập đoàn sản sinh ít nhất 5 tỷ phú do trang Business Insider giới thiệu