15:41 31/07/2013

Những “cuộc cách mạng” logo từ đầu năm tới nay

Thanh Hải

Từ đầu năm tới nay, nhiều thương hiệu lớn trên thế giới đã thay đổi logo của mình, trang Business Insider cho biết