15:31 23/10/2013

Những “đại gia” smartphone nổi tiếng trầm lặng

Ninh Hùng

Thị trường di động thông minh toàn cầu rõ ràng không chỉ có những cái tên Samsung, Apple, Nokia hay BlackBerry, HTC

<br>
<br>