09:33 26/12/2012

Những dấu ấn “1 tỷ” trong thế giới công nghệ 2012

Vinh Nguyễn

Làng công nghệ thế giới năm 2012 chứng kiến sự xuất hiện nhiều lần của con số 1 tỷ