08:52 17/06/2015

Những doanh nghiệp đầu tiên được bán cổ phần theo lô

Song Hà

Mục đích là nhằm tìm kiếm nhà đầu tư lớn, giúp Nhà nước bán được hết số cổ phần định bán

Tổng công ty Đường sắt là một trong số doanh nghiệp được chọn thực hiện bán cổ phần theo lô đầu tiên.<br>
Tổng công ty Đường sắt là một trong số doanh nghiệp được chọn thực hiện bán cổ phần theo lô đầu tiên.<br>
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái vốn tại một số doanh nghiệp.

Cụ thể, Phó thủ tướng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện có tại các công ty cổ phần: Đá Đồng Mỏ, Xuất nhập khẩu thiết bị đường sắt, Vật tư đường sắt, Khách sạn Hải Vân Nam cho nhà đầu tư có tiềm lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.

Phó thủ tướng cũng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải cho nhà đầu tư có tiềm lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó thủ tướng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 (Cienco 5) và Tổng công ty Công trình giao thông 6 (Cienco 6) cho nhà đầu tư có năng lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.

Trước đó, cuối tháng 4/2015, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có chỉ đạo về xử lý kiến nghị, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó nhấn mạnh việc thoái vốn theo lô nhằm tìm kiếm nhà đầu tư lớn, có đủ tiềm lực, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa và Nhà nước bán được hết số cổ phần định bán.

Như vậy, những doanh nghiệp ngành giao thông nói trên là những đơn vị được thực hiện bán cổ phần theo lô đầu tiên, sau khi Chính phủ có chủ trương và chỉ đạo từ tháng 4 vừa qua. Dự kiến tới đây, sau khi có báo cáo đầy đủ từ các đơn vị và Bộ Tài chính, Thủ tướng sẽ ban hành quyết định chính thức về việc bán cổ phần theo lô để thực hiện rộng rãi tại các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá.