07:20 28/02/2013

Những hình ảnh đầu tiên của bản sao tàu Titanic

An Huy

Ông Clive Palmer, tỷ phú người Australia, thuê một công ty đóng tàu đóng bản sao của con tàu Titanic nổi tiếng