10:25 07/02/2012

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ

Hoài An

Máy móc đang dần thay thế những công việc thủ công, thêm vào đó sự phát triển của Internet cũng làm nhiều nghề bị biến mất

Nghề nhân viên bưu chính ngày càng trở nên kém đắt khách và đang có nguy cơ biến mất.
Nghề nhân viên bưu chính ngày càng trở nên kém đắt khách và đang có nguy cơ biến mất.
Trong khi ở nhiều quốc gia, số lượng người làm những công việc như trồng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc hay quản lý nông nghiệp vẫn đang tăng trưởng bình thường, thì tại Mỹ, lao động trong lĩnh vực này đã giảm rõ rệt.

Cơ quan thống kê lao động Mỹ mới đây đã công bố một bản báo cáo đánh giá về các chương trình việc làm từ năm 2010 tới 2020, trong đó nêu ra 30 nghề nghiệp đang biến mất một cách nhanh chóng ở nền kinh tế này.

Phần lớn nghề nghiệp đang bị triệt tiêu đòi hỏi người làm có bằng tốt nghiệp trung học, hoặc thấp hơn hay có kinh nghiệm ít ỏi. Trong một xã hội hiện đại, máy móc đang dần thay thế lao động thủ công, thì tình trạng trên khó tránh khỏi.

Trang blog kinh tế Business Insider đã căn cứ vào báo cáo trên, liệt kê ra 10 nghề có nguy cơ tuyệt chủng nhanh nhất ở Mỹ.

1. Nông dân (trồng trọt và chăn nuôi) và các nhân viên quản lý nông nghiệp

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 1

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 96.000

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

2. Người phân loại thư từ ở bưu điện, nhân viên xử lý, nhân viên đứng máy

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 2

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 68.900

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

3. Thợ may, người đứng máy may, khâu

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 3

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 42.100

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc thấp hơn

4. Nhân viên chuyển phát thư cho các bưu cục

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 4

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 38.100

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

5. Nhân viên trực tổng đài, bao gồm dịch vụ trả lời thắc mắc

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 5

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 33.200

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, được đào tạo chuyên môn

6. Nhân viên dịch vụ bưu chính

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 6

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 31.600

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

7. Nhân viên nấu bếp, nấu đồ ăn nhanh

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 7

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 19.100

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc thấp hơn

8. Nhân viên làm nghề lặt vặt trong lĩnh vực nông nghiệp

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 8

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 19.100

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc thấp hơn

9. Nhân viên nhập liệu

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 9

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 15.900

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

10. Nhân viên đánh máy, sắp chữ

Những nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng” ở Mỹ - Ảnh 10

Số việc làm bị mất trong giai đoạn 2010 - 2020: 13.200

Trình độ nhân công: Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương